belangrijke pijlers begeleid wonen Huize Lindeboom - Huize Lindeboom; gezinshuis waar clienten met een licht verstandelijke beperking begeleid kunnen wonen.

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

aanbod > wonen > werkwijze
Onze pijlers
Drie belangrijke pijlers van Huize Lindeboom zijn: veiligheid, verbondenheid en respect.

Veiligheid: de cliënten kunnen alleen zichzelf zijn als ze zich veilig en vertrouwd voelen. Wij vinden dat ze trots mogen zijn op wie ze zijn. Huize Lindeboom staat midden in een woonwijk en kent een veilig karakter. Het huis voelt als een warm gezin waar cliënten eerlijk kunnen zijn, kunnen praten over hun gevoelens, mogen leren van hun fouten, onvoorwaardelijke steun van het gezin krijgen en het is een huis waar een positieve sfeer hangt. De nadruk wordt niet gelegd op wat de cliënten niet kunnen, maar op wat ze wel kunnen. Onze doelgroep zoekt zijn veiligheid ook in een duidelijke structuur. Zo moet de dag bijvoorbeeld voorspelbaar zijn. De cliënten moeten worden voor gestructureerd en er moeten duidelijke regels en afspraken zijn.

Verbondenheid: het doel is dat de cliënten zich verbonden voelen met het gezin en de maatschappij en dat wij ons verbonden voelen met de cliënten. Wij voelen ons niet alleen verbonden met de cliënt, maar ook met zijn of haar netwerk. Denk hierbij aan familie, bezoekvrijwilligers, sportvereniging, werk, school, enzovoorts. Deze contacten zullen intensief zijn. Wij vinden het belangrijk dat de driehoek; begeleiding, cliënt en ouders, goed in evenwicht is. Huize Lindeboom is niet opgericht om al het werk van de ouders over te nemen. Ons doel is juist om de ouders zoveel mogelijk bij de begeleiding van hun kind te betrekken. Hoeveel zorg en warmte wij de cliënt ook geven, wij zullen nooit de rol van de ouder kunnen en willen innemen.

Respect: al het voorgaande kan niet bereikt worden als er geen wederzijds respect is. We gaan respectvol met elkaar om. Dat betekent dat er huisregels zullen zijn die nageleefd dienen te worden, dat er netjes tegen elkaar wordt gepraat en iedereen vriendelijk tegen elkaar is. Natuurlijk kan het voorkomen dat er woordenwisselingen zijn, dat is helemaal niet erg. Als het maar opgelost kan worden met een goed gesprek en een stevige handdruk.

Daarnaast staat de algehele kwaliteit van Huize Lindeboom centraal. De cliënten kunnen zich niet veilig voelen als Huize Lindeboom niet veilig is. Hetzelfde geldt voor ouders die hun kinderen bij ons laten wonen. We zullen hoge eisen aan het gebouw stellen qua onderhoud, brandveiligheid, ontruiming, enzovoorts. Daarnaast zullen we samenwerken met een gedragsdeskundige waardoor de kwaliteit van de zorg ook gewaarborgd is.


Parkstraat 20B 1787 AC, Julianadorp │www.huizelindeboom.nl contact@huizelindeboom.nl│ mob. 0630275040
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu